top of page

ARTISTS / LIN JHIH-BING

Lin Jhih-Bing

畢業於國立台灣藝術大學 雕塑系

 

主要展覽及獎項

2020   台灣工藝競賽     首獎

2019   台灣工藝競賽      佳作

2016   行政院農委會茶葉感官品評初級品評員

            第六屆台灣國際金壺獎 銀獎

2014    台中市當代藝術家聯展

2013    全國美術展 雕塑類      銀獎

2000   台北市華山藝文特區藝術家聯展

bottom of page