PRESS

Screenshot 2022-08-06 at 2.10.37 PM.png

Interview of Season 

[ Read more ]

by Ming Pao Weekly

2022.08

Screenshot 2022-07-30 at 11.47.06 AM.png

Interview of William Lim

Read more ]

by City Magazine

2022.07

Screenshot 2022-07-30 at 12.08.13 PM.png

Interview of Cheng Halley

Read more ]

by Hong Kong Toolbar

2022.07